Социјални веб
 
преглед развоја веба

 

 

Links:


Када је 2004. године на једној конференцији искован израз Веб 2.0 да означи значајну промену на интернету, почело се говорити о две фазе развоја сервиса WWW и то: Веб 1.0 и Веб 2.0.

 


This page was created by S Juric using Web Poster Wizard.